Trening oddechowy

Czas oddechu (sekundy):
Kolor:

Oddech przeponowy: Przyjmij wygodną pozycję ciała, tak by nie uciskać przepony. Nabierz powietrze nosem, wypuść je przez usta (najlepiej lekko przymknięte). Rekomendowane jest oddychanie, w którym wszystkie fazy trwają około 10 sekund: wdech 3 sekundy, pauza 0.5 sekundy, wydech 6 sekund, pauza 0.5 sekundy. Zaleca się ćwiczyć relaksację oddechową przynajmniej 10 minut dziennie, nie więcej niż po 2-4 minuty jednorazowo.

...