Depresja jest bolesna? Jak pomagać uczniom cierpiącym na zaburzenia nastroju

Cele:

 • znajomość problematyki zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży,
 • umiejętność rozpoznawania objawów depresyjnych w zachowaniu ucznia,
 • umiejętność wykorzystania wybranych metod terapii depresji w pracy z uczniem,
 • umiejętność przygotowania i prowadzenia spotkań edukacyjnych o depresji dla uczniów i ich rodziców,
 • znajomość grup leków stosowanych w farmakoterapii depresji i wiedza o ich wpływie na funkcjonowanie ucznia.

Adresaci:

Psycholodzy, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, terapeuci, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, osoby zainteresowane przedstawianą problematyką

Ramowy program:

 1. Rozpowszechnienie i ryzyko zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży
 2. Kryteria diagnostyczne depresji wg klasyfikacji ICD-10
 3. Ryzyko zachowań samobójczych oraz ich ocena u osoby z objawami depresyjnymi
 4. Edukowanie ucznia i jego rodziców na temat depresji
 5. Wybrane metody terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z osobą z depresją.
 6. Leki stosowane w terapii zaburzeń nastroju, ich charakterystyka, etapy leczenia
...