Motywowanie bez kija i marchewki

Cele:

  • Wiedza o mechanizmach budujących motywację wewnętrzną,
  • umiejętność formułowania motywujących komunikatów,
  • umiejętność wykorzystania zasad wzmacniania i wygaszania zachowań w pracy z uczniem,

Ramowy program:

  1. Natura motywacji wewnętrznej – ważność, zdolność i gotowość do podjęcia konkretnego działania
  2. Rola relacji i komunikacji pomiędzy uczniem i nauczycielem – motywowanie poprzez pozytywną i negatywną informację zwrotną (FUKOZ), podsumowania oraz pochwały (ZPP, pochwała terapeutyczna)
  3. Kij i marchewka – motywowanie poprzez wzmacnianie i wygaszanie

Czas trwania:

4-6 godzin dydaktycznych – nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne

...