Jak budować poczucie własnej wartości dziecka?

Cele:

 • Uświadomienie roli pozytywnej samooceny uczniów w zapobieganiu zachowaniom niepożądanym, problemom emocjonalnym i psychicznym,
 • Poszerzenie wiedzy o tym, czym jest poczucie własnej wartości i jakie ma wymiary,
 • Wyczulenie na przejawy problemów z samooceną u dzieci i umiejętność ich rozpoznawania,
 • Uświadomienie pozytywnego i negatywnego wpływu samooceny nauczyciela na budowanie poczucia własnej wartości u jego podopiecznych,
 • Poznanie i przećwiczenie konkretnych sposobów wzmacniania samooceny dziecka.

Ramowy program:

 1. Pozytywna samoocena, wiara we własne możliwości i zaufanie do siebie jako jeden z najważniejszych czynników protekcyjnych zachowań niepożądanych, problemów emocjonalnych i psychicznych u dzieci i nastolatków
 2. Podstawowe wymiary samooceny: wysokości (wysoka – niska), realistyczności (adekwatna – nieadekwatna), pewności (stabilna – niestabilna)
 3. Rozpoznawanie dzieci z zaniżonym, nieadekwatnym i niestabilnym poczuciem własnej wartości
 4. Kształtowanie się samooceny na przestrzeni życia
 5. Poczucie wartości nauczyciela jako wzorzec dla budowania samooceny u uczniów
 6. Dziewięć kategorii zachowań osoby z wysokim poczuciem własnej wartości, które najsilniej wzmacniają samoocenę u dzieci
 7. Wychowywanie obok nauczania – codzienne, drobne zachowania nauczyciela wzmacniające samoocenę uczniów

Czas trwania:

4-6 godzin dydaktycznych – nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne
...