Jak stworzyć w szkole bezpieczną przestrzeń emocjonalną?

Cele:

Głównym celem warsztatu jest zwiększenie kompetencji w obszarze zapobiegania problemom emocjonalnym i psychicznym w szkole poprzez codzienne, drobne praktyki.

Ramowy program:

  1. Działania szkoły i nauczycieli na poziomie profilaktyki uniwersalnej – przykłady konkretnych codziennych aktywności
  2. Profilaktyka selektywna – przykłady gotowych scenariuszy i programów
  3. Profilaktyka wskazująca – interwencje w przypadku pojawienia się zachowań problemowych u ucznia – bezpośrednia rozmowa z dzieckiem, kontakt i ustalenia z jego rodzicami

Czas trwania:

4-6 godzin dydaktycznych – nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne
...