Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem dzieci i nastolatków? – metoda konstruktywnej konfrontacji

Cele:

Rozumienie, czym jest sytuacja prowokacji i jak ważne jest właściwe, modelujące zachowanie dorosłego w reakcji na nią, Uświadomienie sobie własnego, nawykowego reagowania na niepożądane zachowania dzieci, Poznanie podstawowych zasady i wybranych sposobów konstruktywnego reagowania na prowokacje, Poszerzenie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, samouspokajania, odraczani re-akcji i akceptowania dyskomfortu psychicznego w sytuacjach problemowych.

Ramowy program:

  1. Prowokacja w relacji dziecko-dorosły jako specyficzny rodzaj trudnego zachowania
  2. Niepewność, obawy i wątpliwości dorosłych, dotyczące właściwych reakcji na dziecięce prowokacje
  3. Autodiagnoza własnego, najczęstszego sposobu reagowania na prowokacje – kwestionariusz
  4. Dorosły jako lider oraz osoba modelująca akceptowalne społecznie i pożądane zachowania w sytuacjach trudnych
  5. Warunki konstruktywnego reagowania na prowokacje
  6. Szybkie sposoby radzenia sobie z emocjami, metody samouspokajania, odraczanie
  7. Metoda konstruktywnej konfrontacji w praktyce

Czas trwania:

4-6 godzin dydaktycznych – opiekunowie, rodzice, nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne

...