Po próbie samobójczej działania szkoły, poradni w sytuacji kryzysu suicydalnego w szkole

Cele:

 • rozumienie konieczności reagowania w sytuacji śmierci samobójczej ucznia oraz znaczenia ochronnego takich interwencji,
 • wiedza o efekcie Wertera (efekcie kuli śniegowej),
 • zmniejszenie lęku przed działaniami podejmowanymi po śmierci samobójczej ucznia w szkole,
 • umiejętność przekazywania informacji o samobójczej śmierci uczniom i przedstawicielom mediów,
 • umiejętność organizowania form wsparcia dla klasy i osób indywidualnych,
 • wiedza o specyfice żałoby suicydalnej.

Adresaci:

Psycholodzy, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, terapeuci, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, osoby zainteresowane przedstawianą problematyką

Ramowy program:

Próba samobójcza nie zakończona śmiercią
 1. Przygotowanie klasy oraz nauczycieli na powrót ucznia po próbie samobójczej do szkoły
 2. Powrót ucznia po próbie samobójczej do szkoły
 3. Praca pedagoga/ psychologa szkolnego z uczniem zagrożonym powtórną próbą samobójczą oraz jego rodziną
 4. Szukanie pomocy poza szkołą: współpraca z poradnią, psychoterapeutą, psychiatrą
Próba samobójcza zakończona śmiercią
 1. Zasady przekazywania informacji o śmierci samobójczej ucznia
 2. Specyfika żałoby po śmierci samobójczej
 3. Praca z klasą po śmierci samobójczej ucznia
 4. Indywidualne wsparcie ucznia po samobójczej śmierci bliskiego kolegi/ bliskiej koleżanki
 5. Sposoby pomocy rodzinom w żałobie suicydalnej
...