Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u młodzieży - czy na pewno moda?

Samouszkodzenia występują u 11-39% nastolatków i 4% osób dorosłych. Wiek inicjacji przypada zazwyczaj na okres między 12. a 18. rokiem życia. Nie ma jednego dobrego sposobu radzenia sobie z trudnościami, cierpieniem, życiem. Niektóre osoby wybierają samookaleczanie, bo nie znajdują innej możliwości i uważają, że im to pomoże. I na początku pomaga. Później bywa różnie? Jak możemy wspierać takie osoby? Jak z nimi pracować, żeby samouszkadzanie zdarzało się rzadziej?

Adresaci

psycholodzy, pedagodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, terapeuci, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, wychowawcy i nauczyciele zainteresowani przedstawianą problematyką

Cele

 • zapoznanie z problematyką i skalą zjawiska samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży
 • zmniejszenie lęku pracowników szkoły, poradni, świetlic przed zachowaniami autoagresywnymi
 • poznanie psychologicznych funkcji samouszkodzeń w życiu dzieci i młodzieży
 • poznanie sposobów postępowania i metod pracy z dziećmi i młodzieżą

Program szkolenia

 • Skala i charakterystyka problemu samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży
 • Samouszkadzania a próby samobójcze
 • Czynniki ryzyka samouszkodzeń u dzieci i młodzieży
 • Społeczny odbiór samouszkodzeń, trudności osób pomagających
 • Postępowanie w przypadku ujawnienia zachowań samouszkadzających
 • Badanie funkcji samouszkodzeń jako pierwszy etap pracy terapeutycznej
 • Wybrane metody pracy z samouszkadzaniem u dzieci i młodzieży
 • Działania profilaktyczne

Metody pracy

Warsztaty z elementami wykładu
...