Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży

Sposoby postępowania i metody pracy.

Samobójstwa stanowią jedną z trzech pierwszych przyczyn śmierci młodych ludzi. Szacuje się, że wśród nastolatków jedno samobójstwo przypada na około 100-200 prób samobójczych . Najwięcej prób w tej grupie wiekowej podejmowanych jest między 15. a 19. rokiem życia. Jak pomagać osobom, które maja myśli samobójcze, zaczynają planować, w jaki sposób może odebrać sobie życie? Jak z nimi rozmawiać, żeby im nie zaszkodzić? Jak ocenić zagrożenie?

Adresaci

psycholodzy, pedagodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, terapeuci, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, wychowawcy i nauczyciele zainteresowani przedstawianą problematyką

Cele

  • zmniejszenie lęku przed rozmową o zachowaniach samobójczych
  • nabycie umiejętności oceny ryzyka suicydalnego
  • poznanie zasad postępowania w przypadku zaistnienia ryzyka suicydalnego
  • poznanie wybranych metod terapeutycznych do pracy z uczniem z grupy ryzyka

Program szkolenia

  • Zachowania samobójcze ? definicje, charakterystyka i rozpowszechnienie problemu wśród dzieci i młodzieży
  • Czynniki ryzyka zachowań samobójczych oraz ich ocena
  • Procedury interwencji kryzysowej na terenie szkoły w sytuacji zagrożenia suicydalnego
  • Psychoedukacja uczniów i ich rodziców na temat zachowań samobójczych
  • Wybrane metody pracy terapeutycznej z uczniem z grupy ryzyka
  • Praca z klasą po kryzysie suicydalnym

Metody pracy

Warsztaty z elementami wykładu
...